Planeeritud koolitus


Iga HR juht
 saab luua planeeritud koolituseja kutsuda sinna osalejaid. Selleks tuleb koolitusmooduli vaates vajutada "Lisa koolitus"Seejärel saab teha uue koolituse sisevaates tüübi alt valiku "Planeeritud koolitus". Selles vaates saab lisada koolituse nime, kirjelduse, toimumisaja ja määrata, kas osalejad vajavad juhilt kinnitust või mitte. Pärast "Salvesta" valimist saab kutsuda osalejaid.Järgmises vaates saab valida ja lisada osalejaid ning kui eelnevalt oli tehtud valik "Vajalik juhi nõusolek", siis samas vaates saab koolituse korraldaja anda nõusoleku osalemiseks või keelduda ning küsida koolitusel osalejalt lisainfot. Samuti saab minna muutma koolituse andemeid tehes valiku" Muuda".
 


Feedback and Knowledge Base