Koolituste tüübid

Koolitusmoodulis on eraldi välja toodud koolituse tüübid.
  1. Koolitussoov -  kõik töötajad saavad lisada koolitusi, kus nad soovivad osaleda ning küsida juhilt osalemise kinnitust.
  2. Koolituspakkumine - ainult personalijuht saab pakkuda välja koolitusteema, sisu ja aja kaardistamaks soovi konkreetse koolituse jaoks. Töötajad saavad anda märku koolitusvajadusest märkides end osalejaks. Koolituspakkumise saab lisada soovi korral hiljem otse planeeritavate koolituse juurde.
  3. Planeeritud koolitus - juht  ja personalijuht saab paika panna konkreetse koolituse, mille aeg ja sisu on määrtud ning kutsuda töötajaid osalema. 
Koolituse tüübi saab määrata pärast "Lisa koolitus" nupu vajutamist.


Feedback and Knowledge Base