Eesmärkide mooduli ülevaade

Eesmärkide moodul võimaldab organisatsioonil luua ühtse keskkonna eesmärkide jälgimiseks.

Eesmärke saab leida nii pealkirja kui vastutava iskiku järgi.
Eesmärgid on jälgitavad nii ajaliselt kui ka soorituse järgi. 
Eesmärgile saab seada konkreetse alguse ja lõpu, kaalu protsendi ning märkida jooksvalt ma teostuse protsenti. 

Eesmärkidel on 3 staatust: 
  • alustamata
  • töös
  • tehtud


HR juhil on esiplaani vaates saada ülevaade kõigi töötajate eesmärkidest. HR juht saab ka  töötajatele seada ise otse eesmärke.Selleks tuleb esiplaneelil valida eraldi "Eesmärgid" ja sisestada töötaja nimi, kellele soovitakse eesmärki seada. Ja järgmisena valik "Uus eesmärk".Järgmises vaates saab määrata uue eesmärgi detailid - lisada pealkirja, vastutava isiku, alguse ja lõpukuupäeva ning kaalu protsendi ning edenemisfaasi protsendi.Töötaja eesmärkidele on võimalik ligi pääseda ka otse arenguvestluse küsimustiku käigus.


Feedback and Knowledge Base