Koolitusmooduli ülevaade

Koolitusmoodul võimaldab organisatsioonis luua ühtse koolituskeskkonna.

Peamised 3 funktsiooni on:
  • koolituspakkumiste tegemine
  • koolitussoovide esitamine
  • planeeritud koolitustele registreerumine.
Esipaneelil saab koolitusi sorteerida ning otsida märksõnade alusel.

Iga töötaja näeb oma esipaneeli vaates ka koolituste staatust: 
  • roheline joon - töötaja osaleb koolitusel
  • punane joon - koolituse algataja on keeldunud töötaja osamistaotlusest
  • jooneta - koolitusel osalemine pole veel määratletud


Juht saab algatada planeeritud koolituse või küsida koolitussoovi. Valida kuupäeva ning märkida, kas osalemiseks on vajalik juhi nõusolek.Koolituse sisevaade võimaldab näha sisukirjeldust ja osalejate arvu, kustutada koolitust ning muuta koolituse andmeid. Sealjuures on on võimalik kutsuda osalema või lisada end ise osalema koolitustele. Ühtlasi on juhil ülevaade koolitusest keeldnunud töötajatest ja koolitusel osalejatest. Samas vaates on näha registreerunud osalejad ja juhi poolt aksepteeritud või keelatud osalejad ning kelle taotlust pole veel kinnitatud. Samas vaates saab juht küsida osalejatelt, miks nad soovivad konkreetsel koolitusel osaleda.Juht saab selle alusel määrata, kas töötaja saab koolitusel osalemiseks kinnituse või mitte.


Feedback and Knowledge Base