Rahulolu uuringu alustamine

Enne rahuloluuuringu väljasaatmist tuleb koostada küsimustik, millele soovitakse vastuseid saada.
Alustada saab seda sisenedes peamenüüst HR moodul - Küsimustikud

Rahuloluuuringu küsimustiku koostamiseks tuleb valida Rahulolu alajaotus
Saab alustada täiesti tühja küsimustikuga valides Uus rahulolu-uuringu mall või kopeerida süsteemne või olemas olev mall ja teha sellel muudatusi

rahuloluank

Rahulolu uuringu alustamine toimub konkreetse valmis tehtud ankeedi malli juurest vajutades alljärgnevat nuppu.


Edasi liigub vaade ankeedi väljasaatmise vaatesse, kus saab valida konkreetseid vastajaid või vastavaid osakondi. Vaikimisi on vastajatena lisatud kõik ettevõtte töötajad - linnuke nende nime taga määrab inimese vastajaks või mitte.
Kuni väljasaatmiseni on planeeritav rahulolu uuring leitav HR moodulis Uuringute ülevaate all. Konkreetsele uuringule vajutades on võimalik muuta küsimustikku, tähtaega, vastajaid ning uuringut välja saata.Feedback and Knowledge Base