Sätted. Struktuuri lisamise ja muutmise tööriistad

Struktuuri lisamine failiga


Upsteemi keskkonnas on olemas mugav võimalus ettevõtte struktuuri sisestamiseks ühe failiga. Eriti hea on seda kasutada juhtudel, kui korraga on vaja terve ettevõtte inimesed ja nende andmed sisestada.

Struktuuri saab lisada valides avalehe vasakpoolsest menüüst Sätted -> Struktuuri tööriistad
Andmete sisestamiseks on vaja esmalt koostada Exceli fail. Formaadi ja näidise selleks saab valides avanenud lehel Export current Structure -> Download
Kui ettevõttel on juba inimesi lisatud, siis on need selles failis olemas. Kui ei, siis saab allalaaditud faili põhjana kasutada. Antud faili tulekski kõik soovitud inimesed ja nende andmed sisestada.

Faili täitmisel on oluline täita alljärgnevad veerud iga sisestatava inimese kohta:

Company - ettevõtte nimi nii nagu see on Upsteemi keskkonda sisestatud
Department_1 kuni 4 - osakondade jaotuse ja liignduse saab lisada neljatasemelise (pole kohustuslik, kuid hilisemat uuringutulemuste analüüsi arvestades tasub töötajad sisestada vastavalt tegelikule struktuurile)
Professional group - tööpere, selle abil saab inimesi erinevate tunnuste põhjal grupeerida (pole kohustuslik)
Email - e-posti aadress
First name - eesnimi
Last name - perekonnanimi
Language - keskkonna keelevalik konkreetsele töötajale

Ülejäänud veergude täitmine pole samuti kohustuslik, kuid mida rohkem andmeid esmasesse faili lisada, seda vähem on vaja hiljem täiendada ning seda rohkem võimalusi on hilisemaks andmeanalüüsiks.

Seejärel on üles laadimiseks kaks võimalust.
1. Valida Copy paste Excel document  ja kopeerida tehtud Exceli failist kõik andmed ning asetada need avanenud lehel olevasse teksikasti.
Seejärel tuleb vajutada Parse.

struktuur_pilt1

Avanenud kastikesed tuleb andmete poolest üle kontrollida ning igaühes neis vajutada Save.
Seejärel tuleb kõige all valida Analyze. Kui ilmuvad andmeread, siis nende lõpus  on vaja vajutada Submit. Kui süsteem ei palu enam uut Analyze teha, on struktuur sisestatud. 

Kui süsteem
annab error teate, tuleks esmalt üle vaadata Exceli failis sisalduvad andmed - emailide ja muude andmete korrektne vorm ja sisu. Kui need andmed tunduvad korras olevat, kuid error teade ilmub endiselt, tuleks ühendust võtta meie klienditoega.

2. Suuremahuliste failide jaoks on hea kasutada CSV failiga andete importimist. Selleks on vaja tehtud andmetega fail salvestada CSV formaati. Struktuuri tööriistade valikus valides Import from CSV, saab antud faili lisada. Seejärel tuleb läbida samad etapid, mis eelmises punktis alates Parse vajutamisest.

Vaadates nüüd avalehe vasakust menüüst Minu ettevõte -> Struktuur, peaksid kõik sisestatud inimesed õiges üksuses olemas olema.

Struktuuri muutmine

Kui tekib vajadus juba olemas olevaid osakondi ettevõttes ümbernimetada, ümber tõsta või kustutada, siis ka selle jaoks on olemas spetsiaalne tööriist.
See asub avalehe vasakul menüüs Sätted -> Struktuuri tööriistad ja kannab nime Structure re-arrangement tool.

Sellele vajutades avaneb ettevõtte struktuuri puu, kus iga osakonda saab vasaku hiireklikiga allosakonda luua,  kustutada või ümber nimetada. Osakonna liigutamiseks struktuuri puus tuleb seda tõsta soovitavasse kohta.

struktuur_pilt_2


Feedback and Knowledge Base