(Arengu)vestluse ankeedi loomine (info HR juhile)


Vestluse ankeedid leiad, kui sisened peamenüüst HR moodul-Küsimustikud  ning avad sealt lipiku "Küsimustikud" -> "Vestlus".Upsteemi poolt on seal kaks näidist ehk süsteemset malli. Neid Sa muuta ei saa, kuid Sul on võimalik teha süsteemsest mallist koopia ning seda koopiat saad juba redigeerida.

Süsteemse malli taga on kaks nuppu.Neist esimene teebki mallist koopia ning teine liigutab malli arhiivi.

Kui koopia tehtud, saab asuda ankeeti muutma. Võimalik on alustada ka täiesti uue tühja ankeediga nupust +Uus vestluse mall.

Kõigepealt saad muuta ankeedi pealkirja, kustutada mittevajalikud keeled (kui ankeet ei pea olema paralleelselt mitmekeelne) või lisada hoopis uue keelevaliku.

vestuseankeet1
Vestluse ankeeti saab määrata lingid, mis viivad Upsteemi süsteemis olevatele failidele -  töötaja koolitused, eemärgid, raportid (töötaja profiil).
Lehe lõpus asuvasse kasti Juhised ja kommentaarid ankeedi täitmiseks saad lisada teksti, mida vastajad näevad vastamisvaate alguses.

vestluseankeet2

Küsimustegrupid ja küsimused

Küsimustiku koostamise on jagatud kahte paani. Vasakus näed üldist ülevaadet, paremas on võimalik igat gruppi või küsimust muuta.

Küsimused on jagatud gruppidesse. Uue küsimustegrupi lisamiseks vajuta vasaku paani lõpus olevat nuppu +Lisa küsimuste grupp
Nüüd saad grupi alla lisada ka küsimusi. Uue küsimuse lisamiseks vajuta +Lisa küsimus.

Üksiku küsimuse kustutamiseks vajuta prügikasti märgile küsimuse järel.Üksikut küsimust saab peale kustutamise ka kopeerida või muuta.
Küsimusi saab vabalt ümber paigutada. Selleks hoia all hiire vasakut klahvi ning lohista küsimus sinna, kus seda näha soovid. Samamoodi saab liigutada terveid küsimuste gruppe. Grupi viimase küsimuse juures on ka nupp terve küsimuste grupi kustutamiseks.

vestlusesankeet3

Küsimuse lisamisel/muutmisel saad kõigepealt valida vastuse tüübi:
  • Skaala
  • Pikk tekst
  • Lühike tekst
  • Üks valik (etteantud loetelust tuleb valida üks vastusevariant)
  • Mitu valikut (etteantud loetelust saab valida mitu vastusevarianti)
  • Prioriteetide loend (etteantud loetelu järjestamine tähtsuse järjekorras)
  • Koolitusvajadused
Samuti saad märkida, kes küsimusele vastab ning kes antud küsimust näeb. Nt on võimalik seadistada variant, kus töötaja näeb ja vastab, aga juht ainult näeb. Küsimust saab seadistada ka nii, et näeb ja vastab vaid emb-kumb vastajatest.

Samuti saab määratleda, kas küsimusele vastamine on kohustuslik või mitte. Kui kohustuslik, tuleb lisada Kohustuslik juurde linnuke.Vastusele saab lisada kommentaari lahtri, mille täitmine võib olla kas vabatahtlik või kohustuslik.
Lisaks saad määrata, kas küsimusele vastavad kõik osalejad või on see mõeldud vastamiseks vaid konkreetsele grupile.

Kui oled ankeedi redigeerimise lõpetanud, saad ankeedi veel kord üle vaadata vajutades Eelvaade nuppu (asub lehe keskel). Kui kõik on nii nagu soovid, vajuta "Tagasi" nuppu.

Seejärel on ankeet vestluse alustamiseks valmis.

Feedback and Knowledge Base