360 kraadi tagasiside uuringu küsimustiku valimine ja muutmine

Tagasisidel kasutatavaid küsimustikke on võimalik ise luua, muuta ja kustutada.
Selleks tuleb avada küsimustike vaade peanüüst HR moodul - Küsimustikud.
Avaneb küsimustike vaade.

kysimustikudvaade

Siin vaates saab lisada ja muuta nii tagasiside, vestluste kui rahuloluuuringute küsimustikke.

Võib luua täiesti uue küsimustiku, valides Uus personalihindamise mall ,või muuta mõnda olemas olevat küsimustiku malli, vajutades pliiatsi märgile küsimustiku pealkirja järel.

Seejärel näed valitud küsimustikku ning saad selles soovi korral muudatusi teha.

Kõigepealt saad muuta küsimustiku pealkirja, kustutada mittevajalikud keeled (kui ankeet ei pea olema paralleelselt mitmekeelne) või lisada hoopis uue keelevaliku.Saad lisada ka omapoolse juhise või kommentaarid ankeedi täitmiseks. Selleks klikka pliiatsi märgil.Edasi saad soovi korral hakata küsimusi muutma.

Küsimused on jagatud gruppidesse. Igasse küsimsutegruppi saab lisada soovitud arvu küsimusi. 
Nt Grupp 1, selle all küsimused 1.1, 1.2, 1.3 jne. Küsimuse alla alamküsimust tekitada ei saa.

Üksiku küsimuse kustutamiseks vajuta prügikasti märgile küsimuse järel.

Küsimusi saab vabalt ümber paigutada. Selleks hoia all hiire vasakut klahvi ning lohista küsimus sinna, kus seda näha soovid.Samamoodi saab liigutada terveid küsimuste gruppe.Grupi viimase küsimuse juures on ka nupp terve küsimuste grupi kustutamiseks.
Üksikut küsimust saab peale kustutamise ka kopeerida või muuta.Küsimuse muutmisel saad kõigepealt valida vastuse tüübi:
  1. Skaala
  2. Pikk tekst
  3. Lühike tekst
  4. Üks valik (etteantud loetelust tuleb valida üks vastusevariant)
  5. Mitu valikut (etteantud loetelust saab valida mitu vastusevarianti)
  6. Prioriteetide loend (etteantud loetelu järjestamine tähtsuse järjekorras)
Vastusele saab lisada kommentaari lahtri, mille täitmine võib olla kas vabatahtlik või kohustuslik.

Lisaks saad määrata, kas küsimusele vastavad kõik osalejad või on see mõeldud vastamiseks vaid konkreetsele grupile, nt juhid.


Kui oled küsimustiku redigeerimise lõpetanud, saad seda kompaktselt veel kord üle vaadata vajutades "Eelvaade" nuppu. Kui kõik on nii nagu soovid, vajuta "Tagasi" nuppu.Kui küsimustik on valmis, saab alustada tagasisidet. Täpsemad juhised tagasiside alustamiseks leiad siit
Feedback and Knowledge Base