Vastamisvaade. (Arengu)vestluse täitmine (töötajale)


Kui Sinu organisatsioonis alustatakse vestluste läbiviimist, saad sa Upsteemilt e-kirja, kus Sul palutakse täita vestluse ankeet. Vastamiskeskkonda sisenemiseks vajuta kirjas Alusta täitmist „siit“ lingile.

Kui oled juba Upsteemi kasutaja, leiad vastamist ootava ankeedi ka oma Töölaualt - Tegevused jaotuse alt.

Kui oled vajutanud nupule "Alusta täitmist" või "Vasta", avaneb küsimustik. Iga vastatud küsimus salvestub automaatselt ning võid oma vastust muuta mitu korda - arvesse läheb viimasena valitu.
Pärast kõikidele küsimustele vastamist vajuta "Saada osalejatele". Siis saab ka Sinu juht (juhid) teate, et oled omalt poolt vestluse ära täitnud.
Soovi korral võid veel ka hiljem tagasi tulla ja oma vastuseid täiendada, siis saad seda teha kas e-mailis oleva lingi kaudu või Tegevused jaotuse alt. Pärast vastuste sisestamist vajuta taas Saada osalejatele.

Kuna kõik vastatud küsimused salvestuvad programmi automaatselt, on võimalik ankeedi täitmine vahepeal katkestada / pooleli jätta.

Pärast vestlust juhiga saate vestlust täita vajalik arv kordi. Kui olete mõlemad kirjapanduga rahul, kinnitab juht vestluse.

Kinnitatud vestluse täiendamine
Ka pärast vestluse kinnitamist on võimalik vestlust täiendada, kui selleks peaks olema vajadus (nt seoses ära muutusega muutuvad ka eesmärgid). Kinnitatud staatuses vestluse leiad Minu Profiil_Saadud tagasiside alt. Kinnitatud staatuses vestlusele uusi vastuseid lisades jäävad ka n-ö vanad vastused alles ning sinna juurde salvestuvad kuupäevaga ka uued antud vastused.

Lõpetatud vestlus
Kui juht või personalitöötaja on vestlused lõpetanud, siis seda vestlust enam täiendada ei saa. Siis tuleb juhil luua uus vestlus.


Feedback and Knowledge Base