Rollide ja õiguste süsteem ning selle kasutamine

Organisatsiooni ning tema gruppe - osakondi, projekte  - võib vaadelda kui üht graafi või puud. Rollid ja õigused on reeglina grupipõhised ja õigused jooksevad mööda puud alla. See tähendab, et olles osakonnas rollis Juht, on Sul õigused vaadata ning teha muudatusi kõikides osakondades, projektides ja tegevusgruppides, mis jäävad sellest osakonnast allapoole. Ülespoole näha ei saa.

Tähelepanu pöörame sellele, et struktuurijärgne ametinimetus juht või osakonnajuht vms, ei anna automaatselt Juhi õiguseid Upsteemi keskkonnas. Selleks tuleb seadistada eraldi õigused. 

Rollide lisamise võimalus gruppides on järgmine:
  • organisatsioon - Administraator, Juht, Personalijuht
  • osakond - Administraator, Juht, HR Spetsialist
Täiendavalt on võimaliks seadistada ka struktuuriüksuste üleseid gruppe, nt mõne projekti või tööpere lõikes.
  • grupp - Administraator
  • ametigrupp – Administraator
Rollide vaatamiseks ja muutmiseks tuleb liikuda avalehe vasakus ülanurgas oleva ettevõtte nime kaudu administreerimise moodulisse.
Õiguste muutmine toimub ettevõtte/osakonna/grupi lipikut ÕIGUSED (vt alltoodud pilte). Seal kuvatakse Sulle automaatselt kõik selle grupi liikmed ning inimese juures saad määrata talle sobiva rolli.
Organisatsiooni profiilile saad siseneda, kui oma kodu vaates "Organisatsioonid" jaotusest klikid ettevõtte nime peal.

! Organisatsiooni Juhi, Personalijuhi ning Administraatorite nägemiseks pead minema organisatsiooni profiilile; osakondade vastavate rollide nägemiseks aga osakonna profiilile.
ning seejärel pliiatsi märgile ettevõtte nime taga. 

http://i862.photobucket.com/albums/ab190/Upsteem/Org-niotildeigusedGSG_zpsdcecbd5a.png


TÄHELEPANU!

Kui Sa lood organisatsiooni või osakonna, siis lisatakse Sind automaatselt sinna tööle ja määratakse roll Juht. Kui Sa lood projekti või tegevusgrupi, määratakse Sind automaatselt sinna rolli Administraator.

Kõikidele Sinu poolt lisatavatele teistele liikmetele pead Sa ise määrama vastava rolli!  

Alljärgnevalt on toodud kõik võimalikud rollid ning nende kirjeldused:

  • Personalijuht - kõige laiemate õigustega kasutaja keskkonnas. Organisatsiooni personalijuhtimise mooduli juurdepääsuõigustega kasutaja. Saab teha muudatusi organisatsioonis ja selle osakondades - lisada uusi, muuta ja kustutada olemasolevaid. Saab hallata organisatsiooni hindamise, arenguvestluste ja rahulolu uuringute ankeete, hallata organisatsiooni struktuuri, viia läbi organisatsiooni töötajatele hindamisi ja arenguvestlusi,  rahulolu uuringuid; sisestada töökuulutusi jm. Saab näha kõikide uuringute tulemusi, alla laadida raporteid jne. Personalijuhi rolliga kasutajad lisatakse automaatselt personalijuhtimise moodulis arenguvestlustes vastajate seas personalijuhtide plokki.
  • Juht - konkreetse organisatsiooni või osakonna loomise, muutmise ja kustutamise õigustega kasutaja. Saab teha organisatsiooni või osakonna ja kõigi sellele alanevate gruppidega (organisatsioon, osakond, projekt ja tegevusgrupp) kõiki toiminguid - lisada uusi, muuta ja kustutada olemasolevaid. Saab lisada ja eemaldada gruppidest liikmeid ning määrata grupi liikmetele rolle. Omab juurdepääsu personalijuhtimise moodulile - saab hallata organisatsiooni hindamise, arenguvestluste ja rahulolu uuringute ankeete, hallata juhitava üksuse ja sellele alanevate üksuste struktuuri, viia läbi alluvatele hindamisi ja arenguvestlusi, rahulolu uuringuid; sisestada töökuulutusi jm. Juhi rolliga kasutajad lisatakse automaatselt personalijuhtimise moodulis hindamistes ja arenguvestlustes vastajate seas juhtide plokki. Rahulolu uuringute ankeete hallata ning uuringuid läbi viia saab vaid organisatsiooni juht (mitte osakondade juhid). Näeb uuringute tulemusi nendes üksustes ja alanevate üksustes, kuhu talle õigused antud on.
  • Administraator - saab teha kõiki toiminguid, mis ka personalijuht selle erinevusega, et administraatoril puudub uuringutulemuste vaatamise ja allalaadimise võimalus. Saab anda õigusi sama üksuse sees teistele administraatoritele.
  • HR spetsialist - konkreetsesse organisatsiooni osakonda määratud Personalijuhtimise rakenduse juurdepääsuõigustega kasutaja, kes saab teha muudatusi selle osakonna ja allosakondade piires. Saab hallata hindamiste ja arenguvestluste ankeete, hallata struktuuri osakonnast allapoole, viia läbi seal töötajatele hindamisi ja arenguvestlusi jm.
  • Liige - grupis (organisatsioon, osakond, projekt ja tegevusgrupp) liikmestaatuses kasutaja, kes saab kirjutada gruppi sõnumeid, salvestada faile, luua kalendrisündmusi ja algatada "Meeskonna Vaimu" hindamist. Ei saa teha toiminguid teistes gruppides.

Feedback and Knowledge Base