Juhi õigused


Juhi õigustega kasutajal on konkreetse organisatsiooni või osakonna loomise, muutmise ja kustutamise õigused. Saab teha organisatsiooni või osakonna ja kõigi sellele alanevate gruppidega (organisatsioon, osakond, projekt ja tegevusgrupp) kõiki toiminguid - lisada uusi, muuta ja kustutada olemasolevaid. Saab lisada ja eemaldada gruppidest liikmeid ning määrata grupi liikmetele rolle. 

Omab juurdepääsu personalijuhtimise moodulile - saab hallata organisatsiooni hindamise ja arenguvestluste ankeete, hallata juhitava üksuse ja sellele alanevate üksuste struktuuri, viia läbi alluvatele hindamisi ja arenguvestlusi, sisestada töökuulutusi jm.

Rahulolu uuringute ankeete hallata ning uuringuid läbi viia saab vaid organisatsiooni juht (mitte osakondade juhid) ning personalijuht.

Juhi rolliga kasutajad lisatakse automaatselt personalijuhtimise moodulis hindamistes ja arenguvestlustes vastajate seas juhtide plokki.

Juht ei näe enda kohta käivaid personaliuuringuid!

Kui oled ise organisatsiooni loonud, on Sulle automaatselt määratud Juhi ja Administraatori õigused.
Organisatsiooni juhi õiguste andmine toimub organisatsiooni profiili vaatest lipikult "õigused". 
Osakonna juhi õiguste andmine toimub personalihalduse moodulis.
Kõige kiirem tee on sinna peamenüüst HR Moodul - Küsimustikud
Seejärel tuleks klikkida teie logo kõrval ettevõtte nimel.
Avanenud lehel paremal pool keskel on toodud osakonnad.
Valida sealt vajalik osakond ja sellel klikkida


Avanenud lehel klikkida pliiatsi märgil osakonna nime taga.
Osakonna nime alla ilmub kolm valikut - seaded; õigused; rakendused
Valida neist õigusedAvanenud lehel paremal pool üleval on ristiga märge Lisa HR spetsialist
Sinna vajutades avaneb pop-up aken, kus saab nime järgi vajaliku juhi leida (Otsi inimesi) ja valida lisa see isik
Vaikimisi saab ta hetkel külge HR spetsialisti rolli, kuid kui ta on lisatud saab noolega valikust lisada rolli juht ning HR spetsilisti rolli selle kõrval olevast ristikesest kustutada.

Rolle saad kustutada vajutades risti märgile rolli sildil.
Uusi rolle saad valida "Lisa roll" rippmenüüst ning pead selle seejärel "linnukesele" klikates kinnitama.


Feedback and Knowledge Base