Personalijuhi õigused

Personalijuhi õigustega kasutajal on ligipääs organisatsiooni personalijuhtimise moodulile. Ta saab teha muudatusi organisatsioonis ja selle osakondades - lisada uusi, muuta ja kustutada olemasolevaid. Saab hallata hindamise, arenguvestluste ja rahulolu uuringute ankeete, hallata organisatsiooni struktuuri, sisestada töökuulutusi jm, viia läbi organisatsiooni töötajatele hindamisi ja arenguvestlusi, rahulolu uuringuid.

Personalijuhi õigused on alati organisatsiooni ülesed ehk et ei ole vahet, millises osakonnas ta töötab - ta näeb sealt nii üles kui ka allapoole.

Personalijuht ei näe enda kohta käivaid personaliuuringuid ning oma juhi kohta käivaid arenguvestlusi või uuringuid.

Personalijuhi õiguste andmine toimub organisatsiooni profiili vaatest lipikult "õigused".


Feedback and Knowledge Base