HR Spetsialisti õigused

HR Spetsialisti õigusi võib siduda ükskõik millise struktuuriüksusega. HR Spetsialist ise ei pea töötama struktuuris, mille üle tal õigused on. HR Spetsialisti õigused annab võimaluse teha personalitööd organisatsiooni struktuuriüksuse raames -  hallata hindamiste ja arenguvestluste ankeete; hallata selle osakonna ning allosakondade struktuuri ning viia seal läbi töötajate hindamisi, arenguvestlusi jm.

Sarnaselt HR juhi õigustele ei näe ka HR spetsialist enda kohta käivaid personaliuuringuid ning oma juhi kohta käivaid arenguvestlusi või uuringuid.

Personalijuhi ja HR spetsialisti õiguste vahe seisneb selles, et HR spetsialisti õigused on seotud ühe struktuuriüksuse ja selle alanevate üksustega. Personalijuhi õigused on alati organisatsiooni ülesed ehk et ei ole vahet, millises osakonnas ta töötab, ta näeb sealt nii üles kui ka allapoole. 

Kui soovid, et HR Spetsialist saaks teha muudatusi üle terve organisatsiooni struktuuri - näiteks viia enda osakonnast, kus ta on HR Spetsialistiks määratud, töötaja üle teise (nt ülenevasse) osakonda - siis pead ta lisama kõikidesse osakondadesse ka "Administraatori" õigustesse.

HR Spetsialisti (ja ka Administraatori) õiguste andmine toimub osakonna profiili vaatest lipikult "õigused".

Selle saad avada näiteks HRMist (personalihalduse moodulist) Struktuuri alt.Või siis avades õige osakonna oma kodu vaates "Organisatsioonid" alt.ning seejärel avades osakonna profiili:ja "Õigused" lipiku.Feedback and Knowledge Base