Ettevõtte KPIde seadistamine

Selleks, et ettevõte saaks grupi eesmärke seada, tuleb kõige esimese sammuna seadistada võtmemõõdikud ehk KPId.

Ettevõtte taseme juhi ja personalijuhi rolliga kasutajatel on võimalik seadistada spetsiifilised ettevõtte ülesed KPId, nii on töötajatel eeldefineeritud hulk KPIsid, mille seast valida.

Selleks ava peamenüüst Eesmärgid ning kliki KPI kataloog. Esimest korda sisenedes näed 3 demo KPI tüüpi:

PERIOD - see on perioodiline KPI, mis võimaldab aastase suure eesmärgi jagada kuude peale laiali. Nii joonistub välja ka graaf, kust on võimalik jälgida trende.

GRADED - see on kvalitatiivne, mida kutsutakse ka pehmeks eesmärgiks.

VALUE - vali siis kui sa ei soovi jälgida kuu põhiselt, vaid lihtsalt on üks konkreetne tüki põhine eesmärk

Selleks, et oma ettevõtte KPId seadistada, kliki soovitud tüübi taga olevale kopeerimise ikoonile, sisesta nimi ja vali parameetrid:

  • Vaikena - kui see on valitud, siis KPI kuvatakse automaatselt uue eesmärgi loomisel
  • Tüüp - Periood, Hinnatav, Väärtus 
  • Ühik - NONE, NUMERIC, € or %. NONE vali, kui KPI on kvalitatiivne.
  • Algoritm - NONE (kalkulatsioon puudub), SUM (vali see, kui soovid perioodiliste eemärkide summat), AVERAGE (vali see, kui soovid perioodiliste eesmärkide keskmist)
  • Kaal  - 100% eesmärkidest, kui suure fookuse peaks saama
  • Kirjeldus - vabatekst, peab olema täidetud, muidu ei saa salvestada

Ütleme, et sa tahad müügi tiimile KPId seadistada. Neil võib olla mõõdikud nagu Profit margin, Sales demos, Monthly calls, Sales turnover.

  • Profit margin on mõistlik jälgida perioodiliset, seega tüübiks vali Periood, ühik % ja algoritm AVERAGE
  • Sales demos ei soovi me kuupõhiselt jälgida, seega tüübiks vali Väärtus, ühik NUMERIC ja algoritm SUM
  • For Monthly calls jaoks tahame samuti trendi näha, seega tüübiks vali Priood, ühik NUMERIC ja algoritm SUM
  • Sales turnover on raha, seega unit valime €, tüübiks Periood ja algoritm SUM

KPI kataloog peaks nägema välja selline:

Nüüd oled sa valmis oma esimese grupi eesmärgi loomiseks.

Feedback and Knowledge Base