Talendijuhtimistarkvara Upsteem. Juhendite kasutamine.

Tere tulemast Upsteemi!

Selleks, et leida juhendid kergemini, on artiklid jagatud erinevatesse valdkondadesse.
Iga valdkonna all olevate artiklite pealkirjas on näha ka menüü moodul, mille alt antud tegevusi läbi viia saab.
Menüü märge puudub nendes artiklites, mis on üldise iseloomuga või teostatavad vana keskkonnas.

Upsteem uueneb. Oleme suure osa oma funktsioonidest üle viinud uuele platvormile ja disainile.
Osa funktsioone on hetkel veel vanas vaates, kuid loodame peatselt üle tuua ka need funktsioonid (nt küsimustike koostamine ja õigused).

Feedback and Knowledge Base