(Arengu)vestluse väljasaatmine ja protsess

Pärast vestluse küsimustiku loomist saab vestlused töötajatele välja saata.

Vestluse väljasaatmiseks tuleb leida töötaja, kellega soovitakse arenguvestlust läbi viia. Peamenüüst vali Minu ettevõte - Struktuur ning leia sealt vajalik töötaja. Vali töötaja real Tegevused alt Alusta vestlust.

2018_03_19_15_25_51_Upsteem


Seejärel avaneb vestluse mustandi vaade.

Esmalt avaneb Tulemused leht, kus on näha vaikimisi valitud küsimustiku eelvaade.
Kui küsimustik sobib, võib edasi liikuda Vastajad lehele. Soovi korral saab küsimustikku muuta nii Tulemused kui ka Vastajad lehel Küsimustiku mall juures oleva pliiatsi ikooni alt.

NB! Enne vastajate lisamist ja/või muutmist tuleb küsimustiku mall ära valida, kuna küsimustiku muutmine taastab vastajate nimekirjas algse seisu.

Vastajate lehel on näha kaks vastajagruppi Juht ja Töötaja. Vastajate nimesid näeb, kui vajutada grupi ees olevat + ikooni.

Kui ettevõtte struktuur on korrektselt seadistatud ning töötaja osakonnale on määratud juht, lisatakse juht automaatselt Juhi gruppi. Kui juhti ei ole, saab juhi lisada ka manuaalselt Juhi grupi all oleva +Lisa vastaja kaudu. Juhile tuleks hiljem siiski anda osakonnajuhi õigused, et ta saaks vestluse hiljem ka süsteemi kaudu ligi ning saaks ka vestluseid kinnitada.
Kui juhi grupis on inimene, kes vestlust läbi ei vii, võib ta vestlusest eemaldada Prügikasti ikooni abil. Juhtide arv vestluses ei ole piiratud, osaleda saavad ka kaks või kolm juhti.

Kui vastajad ja tähtaeg on valitud, vajuta raketikujulist nuppu Saada välja.

2018_03_19_15_29_01_Upsteem

Pärast väljasaatmist muutub vestluse staatus käimasolevaks. 
Nii töötaja kui ka juht leiavad vestluse lingi soovi korral ka Upsteemi töölaualt oma tegevuste nimekirjast.
Vestluse täiendavaks administreerimiseks (nt uue juhi lisamiseks, tähtaja muutmiseks, sulgemiseks vms) tuleb juhil või töötajal liikuda HR Moodul - Uuringute ülevaade alla. Vestluse avamiseks vajuta õige inimese real Vestlus peale.

Peale väljasaatmist:
 - saab esmalt vestluse kutse oma e-mailile töötaja, meilis sisalduvast lingist avaneb vastamisvaade.
 - kui töötaja on vastanud ja vajutanud Salvesta ja saada, saab kutse vastamiseks tema juht (või juhid).Juht saab vastama asuda ning samal ajal näha seal töötaja poolt kirja pandud vastuseid.

Pärast vastatuste sisestamist on tal võimalus saata oma vastused töötajale, vajutades Salvesta ja saada nupule.  Töötajale saabub seepeale email sisuga: Sinu vestlust on uuendatud. Vaata ankeeti siin. Lingist avaneb vastamisvaade, kus töötajal on võimalus omakorda vastuseid täiendada ning samal ajal näha ka juhi poolt kirja pandud vastuseid. Sedasi saavad töötaja ja juhid vormi mitu korda edasi-tagasi saata.

Kui kõik osapooled on vestluse läbi viinud, kõik vajalikud kokkulepped on kirja pandud, saab juht viia vestluse järgmisesse etappi, vajutades nupule Kinnita.

Kinnitamisel fikseeritakse vestluse tulemused ning vestluse raport on kättesaadav lisaks ka töötaja Minu profiil-Saadud tagasiside alt.

NB! Ka kinnitatud uuringut on võimalik muuta nii juhil kui ka töötajal, nt juhul, kui perioodi vältel muutuvad töötaja eesmärgid. Uued vastused on vastamisvaates näha koos lisamise ajaga. Varasemad vastused on samuti alles ning neid ei kirjutata üle. Kui vestluse muutmisel/uuendamisel vajutada nupule Salvesta ja saada, saab teine osapool e-maili vestluse uuendamise teatega.

Kinnitatud staatuses uuringu vastamisvaadet avades on varasemad vastused näha noolekese all. Kui ollakse täiesti veendunud, et vastuseid täiendada ei soovita, saab juht vestluse lõpetada. Lõpeta uuring - sulgeb vestluse lõplikult, vestlust ei ole enam võimalik muuta ega ka vastamiseks avada. Tulemuste raport on kättesaadav töötaja profiili all.

2018_04_25_12_00_22_Upsteem


Feedback and Knowledge Base