HR moodul. Uuringute massalustamine, -muutmine ja -lõpetamine

Kui korraga on vaja välja saata, lõpetada mitmeid küsimustikke, siis Upsteemi keskkonnas on seda võimalik teha ka n-ö masstegevustena. Kõike seda on võimalik teha HR moodulist - Uuringute ülevaade.
massmuutmine
1. "Sõõrikute" all tuleb filtris valida staatus Käimasolev, Kinnitatud (endine Suletud), Lõpetatud), milles olevaid uuringuid soovitakse käsitleda (kustutamiseks, lõpetamiseks jne). Pärast filtri valimist tekib õige valik uuringunimekirja alla vasakusse nurka (Saada välja valitud uuringud, Lõpeta valitud uuringud, Kinnita valitud uuringud).

2. Kuvatud uuringute seast tuleb linnukesega märgistada need, mida soovitakse muuta.
Märgistades uuringuid valikuga vali kõik, valitakse muutmiseks vaid kuvatud lehel olevad uuringud. Kui uuringuid on rohkem kui üks leht, siis tuleb rohkemate uuringute muutmiseks teistel lehtedel toimingut korrata. Uuringute masstoiminguid tehakse 10 kaupa.

3. Mustandi staatuses saab uuringuid välja saata. Klikkides nupul Saada välja märgitud uuringud, ilmub pop-up, millel vali kõikidele uuringutele õige vastamistähtaeg ning seejärel saada uuring välja. Osalejatele saadetakse e-mail vastamiskutsega.

4. Kõikides staatuses uuringuid on võimalik kustutada

5. Käimasolev staatuses uuringuid saab kinnitada. 360 kraadi tagasiside korral ei ole võimalik pärast seda enam uuringule vastata. Arenguvesltuse korral käivitatakse sellest vesltuse ajaloo tekkimise protsess, kus iga uus vastus salvestatakse uue vastusena koos kuupäevadega. 

6. Kinnitatud staatuses 360 tagasiside uuringuid saab avada uuesti vastamiseks. Arenguvesltusi taasavada ei saa.
    Kinnitatud uuringuid ja vestluseid saab siin ka Lõpetada.

ava

Ilmub pop-up, kus on võimalik valida linnukesega variant, et saadetakse ka tulemused tagasiside saajale. Kuid kui soovitakse lõpetada uuringu ilma tulemusi osalejatele emailile saatmata, siis tuleb pop-upis jätta linnuke tegemata.
po_up_lopeta


Feedback and Knowledge Base