HR moodul. Uuringute loomine CSV failiga


Sageli hõlmab 360 tagasiside või vestluse projekt rohkem kui paari inimest. Ühekaupa tagasisidestamiste ja vestluste osalejate lisamine ja ükshaaval alustamine võib olla aeganõudev ja pikk protsess. Upsteemis on võimalus alustada korraga mitmete inimeste uuringuid, sisestades andmed ühe failiga. 

Näidise sellise täidetud faili kohta leiate siit.

Selles failis on iga tagasiside saaja kohta kirjas temale tagasiside andjad koos rollide ehk vastajagruppidega (juht, kolleeg, alluv, võrreldav, klient või partner). Inimeste identifitseerimiseks kasutame nende emaili aadresse, mis on sisestatud eelnevalt struktuuri juurde.

Mustandite loomist saab alustada peamenüüst HR moodul - Loo uuringute mustandeid

uuringumustandid

1. Kõigepealt tuleb valida, kas soovitakse alustada vestlust või tagasisidet.

2.  Seejärel tuleb valida küsimustiku mall, mida soovitakse kasutada. Küsimustiku loomise kohta saab rohkem lugeda siit

3. Lae alla näidis võimaldab alla laadida CSV faili, mis sobitub just selle küsimustiku malli vastajagruppidega. Vastajagruppide ja nende muutmise kohta saab rohkem lugeda siit 

Seda allalaaditavat faili saab kasutada selle konkreetse uuringu andmete sisestamiseks.

NB! Fail peab kindlasti jääma ette antud CSV formaati.

Andmed on reastatud põhimõttel tagasisidestatav, tagasiside andja, vastajagrupp (juht, kolleeg, alluv, võrreldav, klient või partner).

Inimeste identifitseerimiseks kasutatakse nende emaili aadresse, mis on sisestatud juba isikuandmetena. Tuleb sisestada eraldi ridadena andmed kõikide tagasiside andjate kohta. Ühes failis võivad olla mitme tagasiside saaja andmed, luuakse nii palju küsimustikke kui palju on failis erinevaid tagasiside saajaid.

4. Kui korrektne fail on loodud, saab selle lisada Lehitse nupust
5. Ilmub nupp Kinnita
6. Klikkides Kinnita ilmub nupp Laadi üles - toimub andmete laadimine ja mustandite loomine. Kui süsteem ei tuvasta vigu laetud failis (nt vigased e-maili aadressid või komadega väljade mitteeraldamine), antakse teada, et andmed on laetud. Kui süsteem teavitab veast, tuleb viga parandada CSV failis ning see uuesti üles laadida.

Pärast andmete korrektset üleslaadimist tuleb suunduda peamenüüst HR moodul - Uuringute ülevaade. CSV failiga loodud uuringud ilmuvad siia alla mustandi staatusesse.

Siin on võimalik uuringuid edasi välja saata  või muuta üksikvaates, millest saab ülevaate ka siit.

Kuid ka edasi on võimalik toimetada saates välja ja muutes korraga mitut ankeeti. Kõike seda on võimalik samuti teha HR moodulist - Uuringute ülevaade.
massmuutmine
1. "Sõõrikute" all tuleb filtris valida staatus (käimasolev, suletud, lõpetatud), milles olevaid uuringuid soovitakse kasutada (kustutamiseks, lõpetamiseks jne)

2. Kuvatud uuringute seast tuleb linnukesega märgistada need, mida soovitakse muuta.
Märgistades uuringuid valikuga vali kõik, valitakse muutmiseks vaid kuvatud lehel olevad uuringud. Kui uuringuid on rohkem kui üks leht, siis tuleb rohkemate uuringute muutmiseks teistel lehtedel toimingut korrata.

3. Mustandi staatuses saab uuringuid välja saata. Klikkides nupul Saada välja märgitud uuringud, ilmub pop-up, millest saab valitud uuringud kõik korraga välja saata. Osalejatele saadetakse email vastamiskutsega.

4. Kõikides staatuses uuringuid on võimalik kustutada

5. Käimasolev staatuses uuringuid saab sulgeda vastamiseks. Peale seda ei saa osalejad enam vastamislinkide kaudu vastata.

sulge
6. Suletud staatuses uuringuid saab avada uuesti vastamiseks. Suletud uuringuid saab siin ka lõpetada, kas ühekaupa või mitmeid korraga.

ava

Ilmub pop-up, kus on võimalik valida linnukesega variant, et saadetakse ka tulemused tagasiside saajale. Kuid kui soovitakse lõpetada uuringu ilma tulemusi osalejatele emailile saatmata, siis tuleb pop-upis jätta linnuke tegemata.
po_up_lopeta
Feedback and Knowledge Base