Sätted. Vastajagruppide muutmine

Vaikimisi on kõikide vestluste ja tagasiside vastajagruppideks seatud töötaja, juht, kolleeg, alluv, võrreldav, klient/partner. Kui sellised vastajagrupid ei sobi Teie organisatsiooni uuringute läbiviimiseks, siis Upsteemi keskkonnas on neid võimalik ka muuta. Vastajagruppe saab lisada iga uue küsimustiku juures.

Vastajagruppide muutmine toimub valides peamüüst Sätted - Vastajagrupid

vastajagrupp1

Avanenud lehel on vaikimisi olemas Süsteemiülene vastajagrupp. Seda muuta ei saa.

1.  Vajutades aga selle järel olevatel lehtede kujutisel kopeeritakse vastajagrupp.
2. Selle uue vastajagrupi nime saab muuta grupi nime järel olevast pliiatsi märgist.
3. Avaneb süsteemiüleste vastajagruppide loend. Neist igaühte saab muuta klikkides vastavalt nimel.
4. Kui te ei soovi uuringus rakendada kuute erinevat vastajagruppi, siis ebavajalikud vastajagrupid saab linnukese eemaldamise abil uuringust välja jätta.

Iga vastajagrupi järel avaneb uus leht, kus saab iga süsteemse nimetuse asemele kirjutada uue sobiva nime ja selle lühendi -  näiteks Direktor (D), Lapsevanem (L), Õpetaja (Õ). Lühendeid kasutatakse hiljem raportitel tulemuste kuvamisel, seetõttu tasub ka jälgida, et erinevate vastajagruppide lühendiks ei satuks identne täht.

Vastajagrupi nimi tuleb muuta eraldi kõikides keeltes, mida planeeritakse uuringu läbiviimisel kasutada. Inglise keel on süsteemi vaikekeel. Kui süsteemi kasutatakse peamiselt eesti keeles, võib inglise keelse osa jätta muutumatuks, aga hilisema uuringute massloomise võimalikult lihtsa loomise huvides tasub ka inglise keeles kirjutada sisuliselt klappiv nimetus (nt Õpilased- Students).

Vastajagrupp2

Kui kõik nimed on muudetud, tuleb muudetud vastajagruppide loend siduda ka kasutatava küsimustikuga.
Selleks tuleb siseneda peamenüüst HR moodul - Küsimustikud
Avanenud lehel tuleb otsida üles küsimustik, millega soovitakse vastajagruppi siduda ja klikkida selle nime järel pliiatsi märgil

vastajagrupp3


Avanenud küsimustiku ankeedil tuleb otsida Ankeedimalli üldinfo avades paremal veerus Vali vastajagrupp.
Noolega avanevast rippmenüüst tuleb valida sobilik vastajagrupi nimi. Seejärel ongi varem valmis tehtud vastajagrupp seotud antud ankeediga.

vastajagrupp4

Feedback and Knowledge Base