Rahulolu uuringu projekt – kuidas edasi?

Oleme alustamas rahulolu uuringut Teie ettevõttes. Uuringu  edukaks läbiviimiseks vajame täiendavaid andmeid ettevõttelt  
Nende andmete põhjal seadistame uuringu ja saadame osalejatele välja e-maili kutsed koos personaalse vastamislingiga.

Küsimustiku koostamine

Kui teil on juba varasemast olemas rahulolu uuringu küsimustik, siis saame selle süsteemi lihtsalt sisestada. Kui küsimustik tuleb alles koostada, siis on selleks mitmeid võimalusi. Saate selle valmis teha oma jõududega ja meile edastada või tellida meie käest konsultatsiooni ja küsimustiku koostamise.

Meie keskkond võimaldab kasutada väga erinevaid küsimuste-vastuste tüüpe.
Küsimustesse on võimalik lisada pilti, videot, viiteid. Vastusetüüpidena saab kasutada alljärgnevaid valikuid:
 • Skaala
 • Pikk tekst
 • Lühike tekst
 • Üks valik (etteantud loetelust tuleb valida üks vastusevariant)
 • Mitu valikut (etteantud loetelust saab valida mitu vastusevarianti)
 • Prioriteetide loend (etteantud loetelu järjestamine tähtsuse järjekorras)
Rahulolu uuringu  küsimustiku saab vajadusel koostada mitmes keeles.  
Rahulolu uuringut on võimalik läbi viia nii anonüümsena kui mitteanonüümsena.

Vastamisvaate personaliseerimine


Saame uuringu vastamisvaate viia ettevõtte värvidega kooskõlla ja lisada päisesse ettevõtte logo. Selle jaoks vajame kvaliteetset logo faili ja eelistusi kasutatavate värvide osas. Näidet vastamisvaatest saate vaadata siit.

Uuringus osalejate lisamine

Enne uuringu alustamist vajame andmeid selles osalejate kohta. Meie süsteemi on lihtne ettevõtte struktuuri sisestada spetsiaalse tabeli kaudu. Näidise selle kohta leiate  vajutades siia.
Palun täitke fail oma ettevõtte inimeste andmetega. Minimaalselt vajalikud andmed uuringu edukaks läbiviimiseks on failis tähistatud värviliselt. Mida rohkem andmeid on inimeste kohta sisestatud, seda rohkem on ka võimalusi erinevate andmeanalüüside tegemiseks.

Olulisemad andmed:
 • Company - ettevõtte nimi
 • Department_1 kuni 4 - osakondade jaotuse ja liigenduse saab lisada neljatasemelise (pole kohustuslik, kuid hilisemat uuringutulemuste analüüsi arvestades tasub töötajad sisestada vastavalt tegelikule struktuurile)
 • Professional group - tööpere, selle abil saab inimesi erinevate tunnuste põhjal grupeerida (pole kohustuslik)
 • Email - e-posti aadress
 • First name - eesnimi
 • Last name - perekonnanimi
 • Language - keskkonna keelevalik konkreetsele töötajale

Emaili kutsete tekstid


Uuringus osalejad saavad kutse vastamiseks oma e-mailile. Kutse teksti on võimalik kohandada ettevõttele ja uuringu sisule sobilikuks.
Meie standardtekst on näha alljärgneval pildil. Kui soovite seda teksti muuta, siis palume ettevõttel saata meile teksti sisu e-mailide muutmiseks.

rahulolukutse

Kui oleme kõik vajalikud andmed kätte saanud, seadistame keskkonna ning saadame välja e-mailid vastamiskutsetega.
Seejärel jääme juba ootama teie inimeste vastuseid küsimustikele.  


Feedback and Knowledge Base