360 tagasiside projekt – kuidas edasi?

Oleme alustamas tagasiside projekti Teie ettevõttele. 360 kraadi tagasiside edukaks läbiviimiseks vajame enne alustamist täiendavaid andmeid ettevõttelt. Nende andmete põhjal seadistame uuringu ja saadame osalejatele välja e-maili kutsed.

Küsimustiku koostamine

Kui teil on olemas juba varasemalt kasutuses olnud küsimustik, siis saame selle süsteemi lihtsalt sisestada. Kui küsimustik tuleb alles koostada, siis on selleks mitmeid võimalusi. Saate selle valmis teha oma jõududega ja meile edastada või tellida meie käest konsultatsiooni ja küsimustiku koostamise.
  
Meie keskkond võimaldab kasutada väga erinevaid küsimuste-vastuste tüüpe.
Küsimustesse on võimalik lisada pilti, videot, viiteid. Vastusetüüpidena saab kasutada alljärgnevaid valikuid:
 • Skaala
 • Pikk tekst
 • Lühike tekst
 • Üks valik (etteantud loetelust tuleb valida üks vastusevariant)
 • Mitu valikut (etteantud loetelust saab valida mitu vastusevarianti)
 • Prioriteetide loend (etteantud loetelu järjestamine tähtsuse järjekorras)
Tagasiside küsimustiku saab vajadusel koostada mitmes keeles.

Vastamisvaate personaliseerimine

Saame tagasiside vastamisvaate viia ettevõtte värvidega kooskõlla ja  lisada päisesse ettevõtte logo. Selle jaoks vajame kvaliteetset logo faili ja eelistusi kasutatavate värvide osas. Näidet vastamisvaatest saate vaadata siit.
 

360 tagasiside osalejad

- Ettevõtte struktuuri lisamine
Enne uuringu alustamist vajame andmeid selles osalejate kohta. Meie süsteemi on lihtne ettevõtte struktuuri sisestada spetsiaalse tabeli kaudu. Näidise selle kohta leiate siit.
Palun täitke fail oma ettevõtte inimeste andmetega.
Minimaalselt vajalikud andmed uuringu edukaks läbiviimiseks on failis tähistatud värviliselt. Mida rohkem  andmeid on inimeste kohta sisestatud, seda rohkem on ka võimalusi erinevate andmeanalüüside tegemiseks.

Olulisemad andmed:
 • Company - ettevõtte nimi
 • Department_1 kuni 4 - osakondade jaotuse ja liigenduse saab lisada neljatasemelise (pole kohustuslik, kuid hilisemat uuringutulemuste analüüsi arvestades tasub töötajad sisestada vastavalt tegelikule struktuurile)
 • Professional group - tööpere, selle abil saab inimesi erinevate tunnuste põhjal grupeerida (pole kohustuslik)
 • Email - e-posti aadress
 • First name - eesnimi
 • Last name - perekonnanimi
 • Language - keskkonna keelevalik konkreetsele töötajale

 - Hindajate-hinnatavate määramine
Tavaliselt  hõlmab 360 tagasiside projekt rohkem kui paari inimest. Kes keda ja millises rollis tagasisidestab on oluline info ning selle kirja panemiseks on samuti olemas spetsiaalne fail. Näidise selle kohta leiate siit.

Selles failis on iga tagasiside saaja kohta kirjas temale tagasiside andjad koos rollide ehk vastajagrupppidega (juht, kolleeg, alluv, võrreldav, klient või partner). Inimeste identifitseerimiseks kasutame nende emaili aadresse, mis on sisestatud eelpool mainitud struktuuri failiga.

Emaili kutsete tekstid

Hindajad ja hinnatavad saavad kutse vastamiseks oma e-mailile. Kutse teksti on võimalik kohandada ettevõttele ja tagasiside sisule sobilikuks.
Meie standardtekst on näha alljärgneval pildil. Kui soovite seda teksti muuta, siis palume teiepoolseid tekste e-mailide muutmiseks.

kutsemeil


Kui oleme kõik vajalikud andmed kätte saanud, seadistame omalt poolt keskonnna ja saadame välja e-mailid vastamiskutsetega.

Seejärel jääme juba ootama teie inimeste vastuseid küsimustikele.


Feedback and Knowledge Base