Sätted. Tagasiside kategooriad

Nüüd saab iga ettevõte seada jooksvale tagasisidestamisele just enda jaoks olulised valdkonnad või väärtused. Tänu sellele on lihtne anda tagasiside kasvõi konkreetse ürituse või ettevõtte põhiväärtuse valguses ning need hiljem kokku koguda.
Jooksva tagasiside kategooriate määramine Sätted -> Tagasiside kategooriad

tagasiside1

tagasiside2

Feedback and Knowledge Base