Sätted. Vastamiskutse e-mailide muutmine

Hindamiste ja rahulolu-uuringute vastamiskutsete ja meeldetuletuste e-mailide kujundust ja sisu on võimalik igal ettevõttel personaliseerida ja muuta.

Muutmine toimub avalehe vasakul menüüs Sätted -> E-mailide mallid
Iga hindamisankeedi ja rahulolu-uuringu jaoks saab kujunda eraldi personaalse e-maili sisu.

email2


1.
Süsteemis olev vaikimisi mall tuleb kopeerida vajutades kopeerimise märgile
2. Vajutades uue ilmunud rea juures pliiatsi märgile, saab muuta selle pealkirja äratuntavaks (nt vastava uuringu nimi) ja redigeerida saatja andmeid
3. Vajutades loodud malli nimele, avanevad erinevate kutsete pealkirjad
4. Vajutades muuta soovitava kutse nimele, saab hakata tegelema selle sisu muutmisega

email3

1. E-maili sisu tuleb muuta igas keeles, mida vastava uuringu/hindamise puhul kasutatakse
2. E-maili pealkiri  - topeltsulgudes olev sisu täidetakse automaatselt vastavalt kirjasolevale, kuid see pole kohustuslik ja kogu sisu võib terves ulatuses muuta vastavalt soovile.
3. E-maili sisu tuleb sisestada HTML kirjas. (Abivahendina on võimalik kasutada erinevaid online HTML Editore, näiteks Html5-editor.net. Topeltsulgudes olevad muutujad täituvad automaatselt vastava uuringu andmetega. Kuid võib ka kogu teksti kirjutada ilma muutujateta.
Siiski on oluline teatud osad algsest tekstist alles jätta, et emailid tõrgeteta kohale jõuaksid. Punases kastis olevad kirjed peavad kindlasti alles jääma!


eikustuta


4. Ekraani märgi abil on võimalik näha, milline HTML tekst reaalselt e-mailis välja näeb.
5. Kui e-maili sisu kirjutamisel on tekkinud probleeme ja sooviks taastada algse sisu, siis süsteemse e-maili teksti saab taastada Default Template taastamisega

Ühe hindamise/uuringu malli juures tuleb eraldi muuta kõiki põhju - nii hinnatava, hindaja kui ka meeldetuletuskutseid.

Muudetud malli sidumine konkreetse küsimustikuga käib küsimustiku muutmise üldseadetest.
Selle jaoks tuleb minna HR  mooduli vanasse osasse, kus käib küsimustike loomine.

Vasakul menüüs HR moodul -> Küsimustikud. Loodud küsimustiku malli avades ja muuda nupu valides tuleb minna Ankeedimalli üldinfo jaotusesse ning selle avanedes on paremal külal alumises ääres Vali emaili mall. Seal tuleb noolest valida varem valmis tehtud  emaili mall, mida soovitakse saata selle konkreetse küsimustikuga.Feedback and Knowledge Base