Ettepanekud arendusteks või muudatusteks

Siia saate kirja panna oma ettepanekud selleks, et Upsteem.com oleks veelgi parem. Lisaks saate anda hääli teiste poolt sisestatud ettepanekutele.

 1. Osakonna loomisel lisada võimalus kohe inimesi osakonda "üle tuua"

  Kui lood osakonna, peaksid saama sinna kohe ka inimesi "Üle tuua" koos töökohtadega.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. Juhi isiklikud märkmed

  Võiks tekitada koha, kuhu juht saaks teha töötaja kohta märkmeid (mida näekski ainult juht). Sel juhul saaks ta sinna koondada infot, mida hiljem nt selle töötaja arenguvestluses läbi käia.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. Muudatuste väljatoomine täiendatud arenguvestluse ankeedis

  Tore oleks variant, et kui üks või teine pool on näiteks arenguvestluse ankeedis muudetud infot vaadanud, on ankeedis muudatused näiteks muu värviga näha, et inimene ei peaks kogu ankeeti läbi lugema ja arvama, mida muudeti.

  0 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. Koolituste loetelu nägemine küsimustiku eelvaates

  Suurepärane oleks koolituste sisestamisel eelvaates näha "päris " pilti e. millised koolitused on vastajale nähtavad. Hetkel on see nähtav vaid siis kui vastaja juba ankeedi saab.

  0 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. 3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. üksuste juhid võiksid saada algatada ja sisestada rahulolu küsimustikke

  Hetkel saab rahulolu küsimustikke sisestada ainult personalijuhi õigustega, see tekitab ühele inimesele liigse koormuse.

  2 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 • Don't see your idea?

Ettepanekud arendusteks või muudatusteks

Categories

Feedback and Knowledge Base